top of page

Şiirsel Diksiyon Üzerine - Tahsin Aladağ


Diksiyon sözcüğü dilimizde daha çok konuşma sanatı ile ilgili olarak karşımıza çıkar. Telaffuz, noktalama, ritim, vurgu, nefes kontrolü gibi özellikleri ile önümüze çıkan diksiyon hem okunan bir metnin doğru okunmasında hem de hitabette belirleyicidir. Ancak diksiyon (diction) sözcüğünün bizim literatürümüzde yaygın yer edinmemiş fakat Aristoteles’in Poetikasından bu yana kullanılan bir diğer anlamı edebiyat teorisi ve şiir üzerine tartışmalarda önemli bir unsur haline gelmiştir.