top of page

Enver Gökçe Şiirinde Komünist Öge - Önder Karataş

ENVER GÖKÇE ŞİİRİNDE KOMÜNİST ÖĞE


ENVER GÖKÇE’YE


Sene 1966 Kayınvaldenin evinde oturuyoruz Kınalı’da Gözü yaşlı bir sonbahar günü Güler sökük dikiyor pencerenin önünde Ben odanın gerisinde masa başında Hatırımda kalmamış kimden Çeviri yapıyorum harıl harıl Telifi parça-buçuk alacağımı bile bile… Yau diye seslendi Güler Bir adam geçti önümüzden. Tam bir eski tüfek… Bu kadar olur ama!.. Demeye kalmadı zır kapı! Gittim açtım, Karşımda bizim Enver

Can Yücel