top of page

sana’ - Cumhur Özen


uğultusu yavan bir ayaz

yüzünde kırağı

tüneği çamdan yolları; çapraz

ya da yaylım sarsa


her mahallenin var bir tepesi uçurtmalara